Göteborgs Moské i samarbete med Beepartners är den första moskén i Sverige, kanske i Europa, som placerat bin på ett av sina tak.
Det är på taket till moskén som bikupor är boplats åt cirka 120 000 honungsbin.
Bina i vårt samhälle blir allt färre och som en följd av detta försvinner också många växtarter varje år. Bina är inte någon fara för människor i närmiljön eftersom de till skillnad från getingar inte är intresserade av det som människor äter, utan enbart lever på pollen och nektar.

– Genom denna satsning hoppas Göteborg Moské kunna medverka till att binas alltmer utsatta situation uppmärksammas och det är också ett bra sätt att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Koranen [16:69] och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.

Inom en snar framtid kan du köpa Göteborgs Moskés alldeles egna honung