Swisha till numer 123 288 70 40

Profeten Muhammad(Guds frid och välsignelser vara över honom) sade:
De mest älskade gärningarna till Allah(SWT) är de som görs ständigt även om de uppfattas som få.

Sprid vidare må Allah belöna dig